invert-default-slider-image

Tekstide toimetamine

Home »  Teenused »  Tekstide toimetamine

Toimetamine, korrektuur, väljastusülevaatus

Olenevalt eesmärgist on kasutusel mitmeid erinevaid toimetamise viise, mida ka nimetatakse erinevalt.

Toimetamine
Keeleliseks toimetamiseks rakendatakse keelespetsialisti, kellele tõlke sihtkeel on soovitatavalt emakeel (nn native speaker). Nii tagatakse tõlke absoluutne keeleline suupärasus ja korrektsus.
Tehniline, erialane toimetamine on tõlke algtekstile vastavuse kontrollimine, eesmärgiga tagada algteksti mõtte korrektne ja loogiline edastamine ning terminite ühtne ja asjakohane kasutus. Toimetaja on harilikult vastavas valdkonnas kogenud või teemat õppinud spetsialist, harvem ka selles valdkonnas pikaajalise tõlkekogemusega filoloog.

Korrektuur
on teksti ülelugemine eesmärgiga parandada õigekirjavead ja tagada tõlke vastavus algtekstile, keeleline korrektsus ja sisuline arusaadavus. Korrektor valdab siht- ja lähtekeelt ning on pikaajalise tõlkekogemusega filoloog.

Väljastusülevaatus
on teksti ülelugemine eesmärgiga parandada õigekirjavead.

Meil on hea koostöö eri keelte filoloogide, toimetajate ja teiste oma ala spetsialistidega, kelle hooleks võib jätta tekstile viimase lihvi andmise.