invert-default-slider-image

Vahvistetut käännökset

Home »  ​Palvelut »  Vahvistetut käännökset

Arvokkaan aikanne säästämiseksi tarjoamme kattavaa täyspalvelua, johon kuuluu virallinen käännös, apostille-todistus ja legalisointi.

Käännämme viranomaisten antamia julkisia asiakirjoja, muun muassa standardiasiakirjoja tai pieniä asiakirjoja rajoittamattomalla käyttöajalla (henkilötodistuksia, syntymätodistuksia, vihkitodistuksia, kuolintodistuksia), oppilaitosten todistuksia ja diplomeja sekä todistuksia tai tiedotteita ja kaupparekisterin asiakirjoja, joiden käyttöaika on rajoitettu.

Notaari tai auktorisoitu kääntäjä hyväksyy vain alkuperäisen asiakirjan, siinä ei saa olla allekirjoituksella vahvistamattomia korjauksia ja asiakirjoissa pitää olla:

  • asiakirjan antaneen viranomaisen leima (yrityksen virallisessa kirjelomakkeessa riittää allekirjoitus);

  • asiakirjan antamisesta vastaavan virkailijan allekirjoitus tai virkailijoiden allekirjoitukset (mikäli asiakirja koostuu useasta irtoarkista, jotka eivät ole kiinnitetty toisiinsa, allekirjoitusten ja/tai leimojen pitää olla jokaisella sivulla);

  • antamispäivä.

Asiakirjan käännökseen liitetään tarvittaessa tai mahdollisuuksien mukaan joko

  • auktorisoidun kääntäjän vahvistus,
   jolla auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittanut ja oikeusministeriön nimittämä auktorisoitu kääntäjä vahvistaa käännöksen oikeellisuuden ja vastaavuuden alkuperäiseen tekstiin;

  • notaarin vahvistus,
   jolla notaari todistaa kääntäjän allekirjoituksen aitouden eli sen, että käännöksen on allekirjoittanut hänen toimesta virkaan kiinnitetty valantehnyt luottokääntäjä (kääntäjän virkaan kiinnittämisen edellytyksenä on kielitaidon ja akateemisen koulutuksen todentava diplomi);

 • tai käännöstoimiston leima,
  jolla vakuutamme, että käännös on tehty ja allekirjoitettu meidän käännöstoimistollamme ja se vastaa alkuperäistekstiä.

Toisen kääntämille asiakirjoille voidaan hakea vahvistusta vain sillä edellytyksellä, että auktorisoitu kääntäjä tai notaarin nimittämä kääntäjä hyväksyy käännöksen, muokkaa tekstin vaatimusten mukaisesti ja allekirjoittaa sen. Jos auktorisoitu kääntäjä tai notaarin nimittämä kääntäjä ei hyväksy käännöstä, on asiakirja käännettävä uudelleen.

Meidän toimistollamme voidaan hakea vahvistusta aiemmin käännetylle asiakirjalle hinnaston mukaisesta lisämaksusta.

Asiakirjan käännös laaditaan oikeusministeriön määräysten tai notaarin vaatimusten mukaisesti ja nidotaan yhteen joko

  • alkuperäisen asiakirjan kanssa:
   asiakirjat, joiden voimassaoloaika on rajoitettu, esimerkiksi kaupparekisterin kortin B-osan alkuperäiskappale tai perhelääkärin lausunto; jos tarvitsette sellaisesta asiakirjasta useampia käännöksiä, on haettava asianmukaiselta viranomaiselta vastaava määrä todistuksia, jotta jokainen käännös voitaisiin nidota yhteen asiakirjan alkuperäiskappaleen kanssa. Kun käännös on nidottu yhteen asiakirjan kopion kanssa, saattaa notaarin vahvistuksesta huolimatta syntyä ongelmia apostille-todistuksen hakemisen yhteydessä;

 • tai asiakirjan valokopion kanssa, jossa voi olla tarpeen vaatiessa notaarin tai auktorisoidun kääntäjän vahvistus tai ei.

Jos kyseessä on asiakirja, johon tarvitaan virallista vahvistusta, suosittelemme pyytää ensin tietoja viranomaiselta, jolle asiakirja aiotaan esittää.
Kun asiakas tilaa virallisesti vahvistetun käännöksen, hänen on otettava huomioon, että tärkeiden asiakirjojen kääntämiseen kuluu aikaa. Myös notaari tai auktorisoitu kääntäjä tarvitsevat lisäaikaa virallisten käännösten vahvistamiseen.
Jos tarvitsette notaarin vahvistamaa tai auktorisoidun kääntäjän tekemää käännöstä, lähetämme Teille hintatarjouksen, kun kysytte hintatietoja tästä.

APOSTILLE-TODISTUS

Kun vieraan valtion asiakirja esitetään toisen maan viranomaisille, tulee sen oikeellisuus todentaa laillistamismenettelyllä. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen, jos maiden välisessä sopimuksessa ei ole säädetty toisin.

Haagin 5.10.1961 yleissopimuksen ”ulkomaalaisten yleisten asiakirjojen laillistusvaatimuksen poistamisesta” sopimusmaat käyttävät laillistamiseen helpotettua Apostille-menettelyä.  Näiden maiden osalta Apostille-todistus riittää vahvistukseksi eikä muita asiakirjojen laillistamistoimenpiteitä vaadita. Viro liittyi Haagin yleissopimukseen 30. syyskuuta 2001.

Apostille-todistuksella todistetaan asiakirjan antajan (esim. kääntäjän) allekirjoituksen oikeaperäisyys, missä ominaisuudessa asiakirjan allekirjoittaja on toiminut ja tarvittaessa asiakirjassa oleva sinetti tai leima.

Apostille-todistuksella voidaan varustaa julkisen asiakirjan

– alkuperäiskappale;
– notaarin vahvistama tai virallisesti vahvistettu jäljennös;
– tuloste tai ote.

Julkinen asiakirja on varustettava apostille-todistuksella asiakirjan antomaassa. (http://www.notar.ee/19886)
Yleissopimukseen liittyneiden maiden luettelo ks.
 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.
Haluttaessanne voitte tilata apostille-todistuksen myös meiltä.

ASIAKIRJOJEN LAILLISTAMINEN (LEGALISOINTI)

Julkinen asiakirja on laillistettava, mikäli sitä halutaan käyttää maassa, joka ei ole liittynyt Haagin 5.10.1961 yleissopimukseen ”ulkomaalaisten yleisten asiakirjojen laillistusvaatimuksen poistamisesta”, myös maassa jonka kanssa Viro ei ole tehnyt oikeusapusopimusta. (http://www.vm.ee/?q=node/4810)
Mikäli maa ei ole liittynyt apostille-sopimukseen, asiakirja on laillistettava antomaan ja Viron viranomaisten toimesta. Asiakirjoja ei tarvitse varustaa apostille-todistuksella, jos ne on annettu: Latviassa, Liettuassa, Ukrainassa, Puolassa ja Venäjällä eli maissa joiden kanssa Viro on tehnyt oikeusapusopimuksen.

Tarkemmin laillistamisesta ja apostille-todistuksesta:
http://www.vm.ee/est/kat_428/4583.html