invert-default-slider-image

Tulkkaus

Home »  ​Palvelut »  Tulkkaus

Tulkkausmuodot ovat seuraavia:

– simultaanitulkkaus;
– kuiskaustulkkaus;
– konsekutiivitulkkaus (peräkkäistulkkaus);
– peräkkäistulkkaus notaarin toimistossa.

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus tarkoittaa sitä, että puhuja ja tulkki puhuvat samaan aikaan (esim. luennoissa, puhetilaisuuksissa jne.). Tulkki ryhtyy tulkkaamaan lähes heti puhujan aloitettua puheensa ja kuuntelee puheen etenemistä samalla kun tulkkaa juuri sanottua. Simultaanitulkkauksessa käytetään äänieristettyjä tulkkauskoppeja ja erityisiä simultaanitulkkauslaitteita joiden avulla tulkattava puhe ja mahdollisesti myös kuva tilaisuudesta välitetään tulkkikopissa istuvan tulkin kuulokkeisiin ja tulkin puhe taas mikrofonin välityksellä kuuntelijoiden kuulokkeisiin. Kussakin kopissa on aina vähintään kaksi tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen 15 – 30 minuuttia.

Meiltä voitte vuokrata myös simultaanitulkkauksessa tarvittavia laitteita.

Kuiskaustulkkaus on simultaanitulkkauksen muoto, joka ei vaadi teknisiä apuvälineitä. Tulkki istuu asiakkaidensa (1 – 3 henkilöä) välissä tai takana ja kuiskaa heille puheen sisällön kohdekielellä.

Konsekutiivitulkki tekee puhujan esityksen aikana muistiinpanoja ja tulkkaa sitten puhujan pitämien taukojen aikana edelle kuullun puhejakson sisällön kohdekielellä. Tapahtuman kestoa suunnitellessa on otettava huomioon tulkkaukseen kuluva lisäaika.

Peräkkäistulkkaus notaarin luona: tulkki on läsnä notaarin luona oikeustoimen tekemisessä, notaarin ja asiakkaan puheen tulkkaamisen lisäksi hän kääntää tarvittaessa myös notaarin vahvistaman asiakirjan sisällön.

Tulkkauspalvelu kannattaa tilata ajoissa, koska asianmukaisen koulutuksen ja kokemuksen omaavien tulkkien palvelut ovat etukäteen varattuja.
Toimittakaa meille seuraavat tiedot:
– kielisuunta;
– tapahtuman päivämäärä ja kellonaika;
– osoite;
– tapahtuman teema;
– yhteystiedot.

 Tulkkauksen hinta muodostuu edellä mainittujen tietojen ja tulkin työtuntien mukaisesti.