invert-default-slider-image

Kujundus

Home »  Teenused »  Kujundus

Kui kliendil tekib soov saada tõlkematerjal tagasi täpselt samasugusel kujul, nagu on tema esitatud originaal, st kõikide algmaterjalis esinevate piltide, skeemide ja joonistega, siis pakume ka küljendamise teenust.

Küljendamine on teksti ja graafika paigutamine ning vormindamine arvutis. Kõige sagedamini on meie kliendid soovinud lasta küljendada kasutusjuhendeid, infovoldikuid, käsiraamatuid jpm. Küljendamiseks kasutatakse vastavat tarkvara Wikipedia ülevaade küljendustarkvarast. Algmaterjal antakse meile töösse paberil või elektrooniliselt, näiteks PDF-failina.
Teostame lihtküljendusi – näiteks töötajatele jagatavad juhised, tarbijatele minevad kasutusjuhendid või juhised.

Kujundamine
Kujundame Teie tõlketöö täpselt Teile sobilikuks – skaneerime illustratsioonid, graafika ja joonised ning paigutame need (tõlgitud kujul) teksti sisse. Kasutame enamikku levinud kujundusprogrammidest.
Väljundfail on kas PDF-fail või kujundusfail või korraldame vastavalt kokkuleppele trükkimise, nii et saate oma kasutusjuhendid, kataloogid või muu reklaammaterjali meilt juba trükituna.