invert-default-slider-image

Trükkimine

Home »  Teenused »  Trükkimine

Täisteenus – tõlkest trükiseni ühest kohast.

 

Kvaliteetse trükise saamiseks ja oma töö hõlbustamiseks võite tellida täisteenuse tõlkest kuni valmis trükiseni.
Trükiettevalmistustööd hõlmavad nii fotode skaneerimist, arvutitöötlust kui ka reprotöid. Kõik need tööd on hädavajalikud ja nõuavad suurt täpsust. Näiteks mõnes valmis trükises leiduvad ebakvaliteetsed pildid või joonised on sageli põhjustatud trükiettevalmistustööl tehtud vigadest või hooletusest, ja kui trükkimine on juba alanud, on neid vigu sageli võimatu parandada.
Meil kontrollitakse trükiettevalmistustööde käigus küljendusfaili ning tehakse vajalikud parandused või täiendused. Trükiettevalmistus eeldab ka trükitehniliste nõuete tundmist ja täpsust. Küljendusfail peab olema trükkimiseks sobiva kvaliteediga (piltide resolutsioon, trükile vastav värvisüsteem – CMYK jne) ning vastama konkreetsele trükisele (lehekülje suurus, lõikevaru jne).