invert-default-slider-image

Kirjalliset käännökset

Home »  ​Palvelut »  Kirjalliset käännökset

Kirjallisen käännöksen laatimisen yhteydessä otetaan Premium Käännöstoimistossa ensin selvää:

– millaiselle kohderyhmälle käännös on suunnattu (ns. tavallinen lukija, asiantuntija jne.);
– missä (millaisessa virastossa tai laitoksessa) käännöstä käytetään;
– taitetaanko tai painetaanko käännös myöhemmin;
– onko käytettävissä apumateriaaleja (aiempia käännöksiä, termisanastoja yms.);

Käännösmateriaalin erityispiirteiden ja erikoisalan lisäksi on laadukkaan tuloksen saavuttamiseksi otettava huomioon myös kaikki edellä mainittu.

Tavallinen käännös on yksiselitteinen, kielellisesti ja kieliopillisesti korrekti eikä sisällä paljon erikoistermejä.

Erikoiskäännökset liittyvät lähinnä suppeihin erikoisaloihin. Ne sisältävät paljon erikoistermejä (esimerkiksi tekniset, lääketieteelliset ja juridiset tekstit, ohje- ja koulutusmateriaalit, mainostekstit, kotisivut jne.).

Ammattitekstin kääntäjällä pitää olla erikoisalan hyvä tuntemus. Tarpeen vaatiessa teksti annetaan käsiteltäväksi erikoisalan asiantuntijalle.

Premium Käännöstoimistossa käännetään useiden erikoisalojen tekstejä. Yleisimpiä erikoisaloja ovat:

– koneet ja laitteet;
– johtaminen;
– juridiikka ja lainsäädäntö;
– rakentaminen ja suunnittelu;
– lääketiede;
– elektroniikka;
– IT-laitteet ja -järjestelmät.

Informatiivinen käännös välittää tekstin perussisällön asiakkaalle tarvittavalla tavalla. Informatiivinen käännös voi olla yhteenveto pidemmästä tekstistä.

Kirjalliset käännökset jaotellaan yleensä monella tavalla, mutta erikoisalasta ja erikoispiirteistä riippumatta niillä on yhteinen piirre: niiden pitää välittää alkuperäistekstin tarkoitus ja sisältö mahdollisimman todenmukaisesti ja loogisesti.

Hyvä kääntäjä on sen kielen asiantuntija, johon tekstejä käännetään, koska kielen vivahteilla on suuri merkitys tekstin sisällön välittämiselle. Tarvittaessa käsittelee tekstin vielä toinen kääntäjä, joka korjaa kaikki mahdolliset virheet.

Kirjallisen käännöksen hinta riippuu kielisuunnasta, tekstin ominaislaadusta, määräajoista ja pituudesta.

Kirjallisten käännösten taiton ja tarvittaessa painatuksen voit jättää kokonaan meidän huoleksi, koska me käytämme pitkäaikaisia ja luotettavia yhteistyökumppaneita.